rc_portratt_farnaz

Farnaz Mortazavi

Chef Rekrytering

070-768 07 42
farnaz.mortazavi@realcompetence.se

Utbildning

Bachelor (hons) International Business, University of Westminster, Examensår 2003.

Tidigare arbetsgivare

Fasticon Kompetens, Hays Specialist Recruitment och PSD Group.

Kompetensområden

Affärs- och organisationsutveckling samt ledarskap. Strategisk kompetensförsörjning, search och rekrytering av chefer och specialister till fastighetsbranschen

Övrigt

Certifierad i SHLs personbedömningverktyg OPQ och Verify.