Välkommen att anmäla ditt intresse!

Välkommen att anmäla ditt intresse för att närvara vid Real Competence kommande frukostseminarier med aktuella teman i fastighetsbranschen.
Maila dina kontaktuppgifter till helene.premler@realcompetence.se så får du information via mail om nästkommande frukostseminarium.