Jeanette Wretman

Jeanette Wretman

Rekryterare

070-898 68 25
jeanette.wretman@realcompetence.se

Tidigare arbetsgivare

Fasticon Kompetens, ISS, Egen verksamhet

Kompetensområden

Executive search och kompetensbaserad rekrytering av chefer och specialister till fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen. Ledarutveckling och coachning.

Övrigt

Assesio samt Assessio Matrigma. Master MPA genom Master Sverige AB. Extended DISC personanalyser. Certifierad ICF-coach.