Fanny

Fanny Edlund Asfour

Föräldraledig (Juniorkonsult & Marknadsassistent)

070-820 45 40

fanny.edlund.asfour@realcompetence.se

Utbildning

Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling, KTH. Examen 2018