Telge-koncernen tecknar ramavtal med Real Competence

Datum 2023-11-06

Nytt ramavtal med Telge-koncernen
Real Competence har tilldelats ramavtal avseende interimschefer med Telge Inköp. Ramavtalet avser fastighetsrelaterade uppdrag åt Telge-koncernens samtliga tolv dotterbolag och inkluderar bl a Telge AB, Telge Bostäder, Telge Fastigheter och Glasberga Sjöstad. Ramavtalet löper initialt i 24 månader, men kan komma att förlängas.

Telge AB

Telge AB är moderbolaget i Telgekoncernen. Telge AB äger och deläger flera dotter- och intressebolag och ägs av Södertälje kommun. Södertälje kommun ligger i en av landets mest expansiva regioner. Här är tillväxten stark, inflyttningen hög och utvecklingsviljan stor. Telgekoncernen har cirka 800 medarbetare och omsätter cirka 4,5 miljarder.

Telge Bostäder

Telge Bostäder grundades 1948 och är Södertäljes största bostadsföretag. Bolaget äger och förvaltar cirka 10 000 bostäder i Södertälje, Järna, Mölnbo, Hölö och Enhörna.

Telge Fastigheter

Telge Fastigheter grundades 1961 och arbetar med uthyrning och förvaltning av kommersiella och kommunala fastigheter.

Glasberga Sjöstad

Glasberga Sjöstad är ett nytt bostadsområde som växer fram ett par kilometer öster om Södertälje. Glasberga AB ägs till lika delar – 25 procent – av Telge Bostäder, JM, Riksbyggen och Södertälje kommun.