Farnaz Mortazavi

Chef Rekrytering & Executive Search

070-768 07 42
farnaz.mortazavi@realcompetence.se

Utbildning

Bachelor (hons) International Business, University of Westminster, Examensår 2003.

Tidigare arbetsgivare

Fasticon Kompetens, Hays Specialist Recruitment och PSD Group.

Kompetensområden

Strategisk kompetensförsörjning, affärs- och organisationsutveckling. Executive search och kompetensbaserad rekrytering av specialister och chefer till fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen.

Övrigt

CEB Talent Solutions (SHL) Group Sveriges personbedömningsverktyg och tester, OPQ och Verify.