Farligt att ta genvägar i rekryteringsprocessen

Farnaz Mortazavi är chef för Rekrytering och Executive Search på Real Competence. Hon kom till Real Competence 2016 och har bland annat byggt upp motsvarande verksamheter på Fasticon och Hays Specialistrekrytering.

Vad driver dig?

Det som driver mig är relationerna, både relationerna med kunderna och de personer som jag hjälper till att rekrytera. Att få lära känna dem på djupet, att få möjligheten till att agera rådgivande och på så vis bidra till deras resa. Långsiktiga relationer är för mig mycket viktigare än att sätta ett uppdrag, hur prestigefullt det än må vara.

Farligt att ta genvägar

Det största misstaget man kan göra vid en rekrytering är att frångå kvalitetssäkring i processen för att spara tid eller för att man känner någon som ”känns” som en perfekt kandidat för rollen. Ju bättre man känner någon, desto viktigare är det att göra en grundlig research skulle jag säga. Det handlar egentligen att ta reda på hur väl kandidaten passar in i den potentiella arbetsgivaren organisation, värdegrund och kultur.

Inför en rekrytering behöver även arbetsgivaren göra ett grundligt förarbete, en behovsanalys så att de verkligen vet vem de letar efter. Lägg alla fördomar, både positiva och negativa, åt sidan. Intern förankring är också viktigt i tidigt skede. När det grundliga förarbetet inte finns är det stor risk att man går fel i processen. Fort kan bli väldigt fel, en kliché men också väldigt sant.

Vi är för åldersfixerade

I Sverige är vi ibland lite för åldersfixerade när det gäller rekryteringar, i synnerhet på höga positioner. Istället för att titta på personen, vilka egenskaper och vilken potential den har, så fokuserar vi på att den inte får vara för ung eller för gammal. Jag tror inte det är specifikt för fastighetsbranschen utan mer en kulturfråga. Som bransch kan vi också bli bättre på att hämta in folk från andra branscher, som tar med sig nya infallsvinklar och synsätt.

Vad tycker du att rekryteringskonsultens roll är mot en kund?

Rekryteringskonsulten är en samarbetspartner och kundens förlängda arm i kompetensförsörjningsfrågor. Kunden ska känna att vi ger ett mervärde.

Vi är också kundens representant utåt mot marknaden och bygger dess varumärke då varje rekryteringsprocess lämnar ett intryck hos de inblandade kandidaterna.

Det är oerhört viktigt med förståelsen för kundens affär och den bransch man verkar i. Långsiktighet, integritet och relationer är viktiga när vi på Real Competence samarbetar med våra kunder. Jag har arbetat med vissa kunder i 10 – 15 år och då får man en helt annan insyn i vilka behov de har och deras värderingar. En förutsättning för en lyckad rekrytering är att kandidaten har rätt personliga egenskaper och delar samma värderingar och mål som sin potentiella arbetsgivare.

Personlighet och värdegrund är alltid viktigare än helt rätt kompetens, du kan alltid träna upp en medarbetare men det är svårare att påverka hans eller hennes personlighet. Kompetens och erfarenhet samlar man på sig över tid.

Text: Sverrir Thor, Fråga Lou AB