Nytt ramavtal med Sollentuna Kommun

Real Competence har tilldelats ramavtal med Sollentuna Kommun och AB SOLOM (Sollentuna Omsorg) avseende kvalificerade tjänster samt projektledning inom trafik, fastighet, plan- och exploatering samt bygg.