Business Arena Stockholm 2017

Årets sista Business Arena Real Estate gick av stapeln den 20 och 21 september. Vi hade som vanligt en monter som i år var ovanligt välbesökt. Anledningen var sannolikt både vårt goda kaffe och vårt högaktuella tema Gigekonomi. Vårt signum var ett plektrum i storlek 1×1 meter som prydde montern. Leif Östling nämnde för övrigt i sitt inledningstal trenden med gig som en av vår tids största omställningar.