Förvaltningschef till Ambea

Förvaltningschefen fungerar som ansvarig för Ambeas respektive bolags lokalhyresavtalsstock. Då man mycket sällan äger de fastigheter man verkar i är det en viktig funktion för att säkerställa rätt lokaler och rätt villkor.