”Corona öppnar dörren till ett hållbart arbetsliv”

Kan något så hemskt som en pandemi som håller hela världen i schack faktiskt leda till något bra? När hela världen står still, är i karantän och människor blir sjuka och dör? När företag och ekonomier bromsar in och stannar upp? Hur skulle det kunna komma något gott ur en sån situation?

De senaste veckorna har alla med skrivbordsjobb förhoppningsvis följt uppmaningen från Folkhälsomyndigheten och jobbat så mycket de kan hemifrån för att minska trycket på sjukvården, rädda så många som möjligt från att bli allvarligt sjuka och till och med dö.

Vi har lämnat våra platser på bussar och tunnelbanor till alla dem som har jobb som bara går att utföra på plats – inom vård, handel och service till exempel. Vi har avstått från att lämna barn på förskolan och i skolan när de varit lite hängiga och vi har lojalt ställt in våra resor.

Det har såklart i vissa fall känts tråkigt och ensamt att vara isolerad hemma, även om det rent tekniskt går utmärkt att ta möten via videolänkar och prata med arbetskamrater och kunder på telefon i stället för att ses.

Vad har vi vunnit?
Så långt uppoffringarna – men har vi vunnit något? Helt uppenbart mer tid när man som den genomsnittliga stockholmaren slipper lägga 40 minuter i vardera riktningen på arbetspendling varje dag. Det är nästan 1,5 timme om dagen, 5 dagar i veckan vilket innebär att vi totalt lägger mer tid på ett år på arbetspendling än på semester… Vad gör du med dina 7,5 extra timmar du fått varje vecka när du arbetar hemifrån?

En annan uppenbar vinst är minskade luftföroreningar när trafiken minskar, vilket kanske inte märks på kort sikt men skulle göra stor skillnad på lång sikt. Men den största vinsten kanske ändå ligger i frihet och effektivitet? Att jobba ostört hemifrån, planera sin tid i större utsträckning, att kunna göra en sak i taget och avsluta en arbetsuppgift utan att bli avbruten.

Men också att enkelt kunna byta om och snabbt sticka ut och springa, cykla eller gå en promenad och samtidigt fundera på ett knivigt dilemma. Att det helt plötsligt finns lite mellanrum, tid för reflektion som inte automatiskt fylls upp av ett nytt möte – det kanske är den största vinsten?

Bättre balans
Undersökningar som gjorts före pandemin av attityder till distansarbete har visat på att anställda säger att förändrade attityder från arbetsgivaren och ökad möjlighet att arbeta mer platsoberoende skulle leda till bättre balans mellan arbete och privatliv, minskad stress och göra dem mer benägna att rekommendera sin arbetsgivare till andra.

Däremot har chefer varit mer skeptiska för att de tror att de anställda inte är effektiva utan smiter från sina arbetsuppgifter.

Högre krav på ledarskapet
Tänk om det i själva verket är tvärtom? Att de anställda med frihet och tillit blir mer effektiva och mer motiverade att ta sitt ansvar? Att det ställer större krav på ledarskapet och att chefer behöver skapa gemensamma visioner, mål och engagemang är kanske det verkliga hindret? Att ledarskapet behöver förändras till att i lika stor utsträckning leda medarbetarna som att ha fokus på kunderna, affärerna och pengarna?

Att det kräver att chefer ägnar mycket mer tid åt att prata med och coacha varje enskild medarbetare, utgå ifrån vad hen behöver och skapa förutsättningar för var och en att kunna och vilja göra ett bra jobb?

Att det krävs en insikt om att ledarskap i större utsträckning består av att skapa en atmosfär av tillit, möjligheter och lagkänsla men också av tydliga mål, utvärdering, feed-back och justeringar än av rädsla och kontroll?

Det bästa av det mesta
Tänk om post-Corona-arbetslivet verkligen kan bli en optimal mix av energifyllda möten med kollegor och kunder som tidigare men också av mer frihet och tid för reflektion, effektivare arbete och minskad pendling! Det skulle kunna bli verklighet om fler fick större frihet att arbeta där det passar bäst och då väljer att till exempel arbeta hemifrån någon dag i veckan eller bara några timmar för att slippa rusningstrafiken även i fortsättningen.

I kombination med dagens teknik skapar det förutsättningar för ett helt nytt, mer flexibelt och hållbart arbetsliv. Ökad frihet och mer platsoberoende arbete skapar i sin tur möjligheter att bosätta sig på fler platser som i dag anses ligga för långt bort från den fysiska arbetsplatsen.

Då har pandemin givit oss inte bara en tankeställare utan faktiskt också ett mer hållbart arbetsliv till nytta och glädje både för människor och för miljön. Det är kanske inte det sämsta en pandemi kan föra med sig?

Cecilia Gardner Larsson

Cecilia är konsultchef på Real Competence och har drygt 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen. Hon är utbildad civilingenjör och brinner för ledarskap, jämställdhet och hållbara organisationer.