Jens Johansson

VD

070-566 15 22
jens.johansson@realcompetence.se

Utbildning

Civilingenjör KTH-Lantmäteri, fastighetsekonomi. Examensår 1995.

Tidigare arbetsgivare

Venantius, VM Fastighetsekonomer samt Catella Fastighetsekonomi.

Kompetensområden

Analys och värdering av fastigheter och fastighetsbestånd. Investeringsbedömning, marknadsanalys samt konstruktion och utveckling av fastighetsrelaterade datamodeller.

Övrigt

Uppfyller kraven för auktorisation som av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.