”Varför lyckas vissa företag med sin rekrytering och andra inte?”

Varför lyckas vissa företag med sin rekrytering och andra inte? I en kandidatdriven marknad som fastighetsbranschen där det sedan flera år råder kompetensbrist, slåss företagen om samma kandidater. De flesta, om inte alla, har ett kontinuerligt behov av att rekrytera rätt medarbetare för att överleva. Trots denna konkurrensutsatta marknad lever många företag i sin egen bubbla i tron att alla vill arbeta hos just dem. Efter mina 15 år i branschen kan jag konstatera att det inte är en slump att vissa lyckas bättre med sina rekryteringar än andra. Jag har träffat och samarbetat med en mängd olika organisationer och har identifierat de fem framgångsfaktorer som krävs för en lyckad rekrytering.  

1. Kompetensfrågor strategiskt förankrade

De framgångsrika företagen har kommit till insikten att rekrytering av rätt medarbetare är en förutsättning för konkurrenskraft. De diskuterar kompetensförsörjning på ledningsnivå, där HR är inkluderad. Det finns en kompetensförsörjningsplan som är definierad och förankrad i alla led inom organisationen. Det finns också en tydlig affärsstrategi som används som underlag när framtida kompetensbehov identifieras.

2. Realistisk kravprofil

De har också insett att en alltför lång kravlista är orealistisk. Istället fokuserar de på vilka kompetenser som behövs för att komplettera teamet eller organisationen. De tar mer hänsyn till värderingar, förhållningssätt och potential när de ska rekrytera. De vet vilket värde rätt personer tillför organisationen.

3. Rekryteringspartner skapar varumärke

Tiderna där de sökande enbart skulle sälja in sig själva är sedan länge över. Idag gäller även det motsatta, arbetsgivarna måste också sälja in sig. De framgångsrika företagen vet vikten av ett starkt varumärke hos arbetsgivaren. De har också förstått att rekrytering bygger varumärke och att varje process lämnar ett intryck hos de inblandade kandidaterna som de för vidare till framtida potentiella medarbetare. Dessa företag väljer därför sin samarbetspartner vid rekrytering med omsorg. En samarbetspartner som representerar bolaget på ett professionellt sätt och har en dialog, snarare än monolog, med kandidaterna. En samarbetspartner som förstår företagets målbild, har fingertoppskänsla och agerar som rådgivare snarare än ordermottagare.

4. Stark företagskultur och värdegrund

De som lyckas har en tydlig företagskultur och värdegrund som genomsyrar hela bolaget. Kandidaterna får ett gott och professionellt bemötande under hela rekryteringsprocessen, från att de träffar rekryteringspartnern till att de stiger in i företagets reception och fram till att de befinner sig i anställningsintervjun. Det inger en känsla av respekt och trygghet och att företaget står för sunda värderingar.

5. Uppföljning

Dessa företag har också tydliga processer för uppföljning för att säkerställa att den bild som de har förmedlat till kandidaterna överensstämmer med hur verkligheten ser ut inom deras organisation.

Det kan låta som en kliché, men det handlar om att hitta rätt person till rätt plats. De företag som har rätt självbild i relation till den aktuella kandidatmarknaden och en tydlig affärsstrategi, är de som lyckas attrahera morgondagens mest kompetenta arbetskraft.

Farnaz Mortazavi, rekryteringschef på Real Competence

Från dagens fastighetsnytt opinion