Real-ity!

Så rekryterar du unga talanger!

Hur lyckas du med att rekrytera och behålla nya talanger i hård konkurrens med andra företag när kompetens är en bristvara? Vad är de viktigaste faktorerna för att rekrytera unga medarbetare?

Här kommer några enkla men avgörande tips till dig som ska rekrytera nästa generations medarbetare i fastighetsbranschen.

1. Gör en tydlig befattningsbeskrivning
Vad vill ni att personen ska göra? Intressanta och utvecklande arbetsuppgifter är det som både unga talanger och erfarna medarbetare säger är viktigast när de söker jobb. Genom att vara tydliga med vad tjänsten innehåller ökar ni sannolikheten för att rätt personer blir intresserade av att söka och vill gå vidare i processen.

De flesta unga som söker sitt första jobb förväntar sig att det finns ett relativt stort mått av lärande i form av både egna projekt och arbetsuppgifter men också genom samarbete med andra, mer erfarna kollegor. De är nyfikna och drivna och vill lära sig mer om företaget och branschen – ta tillvara på den energin!

2. Marknadsför er som företag
Många som söker sitt första eller andra jobb har självklart inte koll på branschen och ert företag på samma sätt som mer erfarna medarbetare. Företag som lyckas med sin rekrytering har en realistisk bild av sin marknadsposition och sitt varumärke som arbetsgivare.

För att locka talanger att söka och i slutänden vilja bli anställda behöver företag i dag jobba mycket hårdare än tidigare på att framhålla sina styrkor men också vara medvetna om sina svagheter och kunna hantera dessa.

Läs hela krönikan här!

Dela inlägget!

LinkedInFacebook
08–545 265 60 | info@realcompetence.se | Real Competence Svenska AB, Kungsgatan 35, 111 56 Stockholm