Real-ity!

Synen på inhyrning och rekrytering har förändrats!

Jens Johansson är vd och en av grundarna till Real Competence. Innan företaget grundades år 2000 jobbade han med fastighetsvärdering hos Catella.

Hur har arbetet med kompetensförsörjning i fastighetsbranschen förändrats sedan ni startade Real Competence?

När vi startade Real Competence för 20 år sedan var det inte alls på samma sätt som idag allmänvanligt att använda rekryteringsfirmor. Idag är rekrytering en sofistikerad process medan man förr i tiden ofta rekryterade kompisar eller lyssnade av snacket på stan. Det kan ju många gånger fungera bra, men samtidigt är rekryteringsprocessen flerdimensionell och personer är svåra att kartlägga. Idag använder alla professionella företag rekryteringsfirmor i relativt stor utsträckning och det har blivit en helt annan professionalism.

Synen på konsulter var också ganska negativ och många såg framför sig Nisse på Manpower. Idag ses det som helt normalt att vara konsult och det är något som bolag ute i branschen hela tiden har med sig som ett alternativ när de lägger sina kompetenspussel. Inledningsvis var konsulterna anställda av oss men numera är de ofta egenföretagare och underkonsulter. Vårt uppdrag har ändrats från att rekrytera in och ha de bästa konsulterna som anställda till att även ha ett nätverk med de bästa underkonsulterna.

Man kan säga att arbetet med kompetensförsörjning idag är en del av företagens hållbarhetsarbete. Det ställs helt andra krav på hållbarhet externt men även internt och ska du ha en hållbar organisation måste du göra bra rekryteringar och ta in tillfälliga resurser i form av konsulter som komplement när det behövs.

Vilka utmaningar finns för fastighetsbranschen i konkurrensen om talangerna?

Statusmässigt har vi som bransch inte lyckats profilera oss. Tittar man på Universums genomgång av hur studenter rankar olika bolag så hittar du några byggbolag och eventuellt dyker något fastighetsbolag upp långt ner på listan. Vi är inte heller tillräckligt duktiga att ta intryck från andra branscher. Rekryteringar sker gärna från en ganska liten pool av personer och det sätter igång en branschintern karusell. På Real Competence försöker vi alltid utmana våra kunder att öppna upp sina kravprofiler så att vi kan få in även andra kompetenser.

Vilka är dina erfarenheter av 20 år som företagare och entreprenör?

Jag har mina rötter i Gnosjöregionen och då har man entreprenörskapet i blodet. Det är inte alltid en glamorös tillvaro, ska man kunna bygga ett företag behöver man vara lite av en tusenkonstnär och man får inte vara rädd för att kavla upp ärmarna. Det har jag tagit med mig, men om man sedan ska utvecklas som verksamhet måste man lära sig att balansera och lägga energi på rätt saker, ändra sitt mindset. Förståelsen för vad som krävs för att bli framgångsrik i små företag saknas tyvärr ofta hos dem som kommer nya in från akademin.

Text: Sverrir Thor, Fråga Lou AB –

Dela inlägget!

LinkedInFacebook
08–545 265 60 | info@realcompetence.se | Real Competence Svenska AB, Kungsgatan 35, 111 56 Stockholm