Real-ity!

Real Competence bygger långsiktiga relationer!

Anna Hofström har arbetat hos Real Competence i tolv år, både som konsult och konsultchef. Hon är numera konsult och har för närvarande ett uppdrag hos Stena Fastigheter.

Real Competence är ett bolag med en tydlig identitet och ägarnas personligheter präglar bolaget starkt. Det är ett familjärt bolag där glädje och gemenskap är viktiga inslag. För min del är det personliga och familjära viktigt och jag har en bra dialog med dem. Det gäller såväl vad man vill göra och hur man vill göra det, både praktiska och personliga frågor. Min bild är att det personliga är en fördel för Real Competence, vi tar hand om varandra och alla ska känna sig som en del av ett sammanhang. Det bidrar till en långsiktig kvalitet.

Real Competences ursprung ligger i fastighetsbranschen och just att man har en bakgrund i branschen och är fokuserad mot den bidrar till en stark position. Man har fördelen av att ha en större överblick över branschen och detaljkunskaper om de frågor som sysselsätter uppdragsgivarna dagarna i ända. Som en följd av det kan Real Competence snabbt och smidigt identifiera vilka personer som passar in hos respektive uppdragsgivare och har en förståelse för kundens behov. Nischen är helt klart en styrka.

En ytterligare styrka är långsiktigheten. Real Competence engagerar sig i kunden, lär sig om bolaget och dess affär. De skapar relationer som håller över tid och samarbetar med kunden som inte bara är en i mängden utan varje kund är unik och det handlar inte bara om om att köpa en konsulttjänst.

Jag har arbetat länge hos Real Competence och kan enkelt rekommendera dem för både uppdragsgivare och andra konsulter som vill vara en del av en gemenskap. Vi har kul tillsammans och är en bra grupp som tar hand om varandra, vilket ger ett mervärde för alla.

Värdeord:

Det ord som jag identifierar mig bäst med är glädje. Detta för att jag tycker att det är något som är specifikt för Real Competence som för mig står för kvalitet med glimten i ögat och det är kanske just glimten som särskiljer Real Competence från konkurrenterna. Humorn är viktig och den finns med i allt från de aktiviteter vi gör tillsammans till att vara ett givet inslag i det dagliga arbetet. De flesta behöver ha ett jobb och vi lägger stor del av vårt liv på arbetet och då är det i alla fall för mig viktigt att det är kul och att man kan känna glädje. Real Competence lyckas att förmedla glädjen i bolaget även om vi som konsulter oftast inte har vår vardagliga arbetsplats på kontoret.

Text: Sverrir Thor, Fråga Lou AB –

Dela inlägget!

LinkedInFacebook
08–545 265 60 | info@realcompetence.se | Real Competence Svenska AB, Kungsgatan 35, 111 56 Stockholm