Real-ity!

REAL COMPETENCE KAN BRANSCHEN OCH HAR ETT UPPDATERAT NÄTVERK

Ylva Forslund är HR-partner hos Vasakronan och har samarbetat med Real Competence i tio år när det gäller interimslösningar och inhyrning av konsulter för olika projekt.

Vi har ett långsiktigt samarbete med Real Competence och när vi behöver hyra in konsulter för branschspecifika funktioner, exempelvis fastighetschefer eller uthyrare, brukar vi alltid i första hand vända oss till dem. I regel återkopplar de snabbt med förslag på konsulter de har eller som ingår i deras nätverk. Det brukar vara en väldigt enkel och smidig process och då vi har arbetat med dem i många år brukar de ha en stor förståelse för vad vi behöver. Oftast räcker det med ett samtal till dem.

Vi vänder oss till dem för att de kan branschen och har ett uppdaterat nätverk samt en förståelse och kunskap om Vasakronan och de roller vi behöver. Det är det vinnande konceptet i vårt samarbete och det har aldrig hänt att vi har fått en dålig konsult från dem, utan det är kvalitet rakt igenom.

Glädjen finns där, dels i att vi alltid får bra konsulter som är relevanta för den roll vi behöver. Dessutom får vi ibland tillbaka samma konsulter över tid och det är väldigt värdefullt. Det finns exempel på konsulter som återkommer efter flera år, och att de stannar så länge tyder på att de trivs hos Real Competence. Glädjen finns även i den regelbundna kontakten vi har med dem, även när det inte finns ett behov för konsulter. Den kontakten är alltid trevlig och viktig för oss.

Som en del av det långsiktiga samarbetet har vi en ärlig och uppriktig dialog och i de undantagsfall då de inte kan lösa våra behov är de ärliga om det. Öppenhet och ärlighet är grundbulten i ett långsiktigt och kvalitativt samarbete. Real Competence långsiktiga arbetssätt i kombination med hög kompetens och bra branschkännedom är anledningen till att vi valt att samarbeta med dem. Jag kan definitivt rekommendera dem.

Text: Sverrir Thor, Fråga Lou AB –

Dela inlägget!

LinkedInFacebook
08–545 265 60 | info@realcompetence.se | Real Competence Svenska AB, Kungsgatan 35, 111 56 Stockholm