Amanda Olsson, Juniorkonsult

Amanda Olsson

Juniorkonsult & Marknadsassistent

072-378 88 55

amanda.olsson@realcompetence.se

Utbildning

Kandidat i personal- och arbetslivsfrågor med fördjupning i arbetsrätt, Lunds universitet. Examensår 2023.
Tidigare jobbat som mäklarassistent i Stockholm.