Real-ity!

Den stora kampen om kompetens och talang

Fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen har fortfarande stora rekryteringsbehov. Samtidigt hårdnar kampen om talangerna i konkurrens med andra branscher. Hur ska vi vinna kampen om framtidens medarbetare?

Dramatiska ”The War for Talents” är titeln på en omtalad utredning som konsultfirman McKinsey & Company ny presenterade redan 1997. Utredningen pekade på en eskalerande brist på senior kompetens i de studerade företagen. Även om begreppet börjar bli slitet är kriget inte över. Jag får ofta frågan hur fastighetsbranschen ska vinna kampen om framtidens talanger, och paradoxalt nog är frågeställaren nästan alltid en del av svaret. Enligt Fastighetsbranschens utbildningsnämnd finns ett fortsatt stort rekryteringsbehov bland deras medlemmar. Enligt en studie de gjorde tidigare i år är dock rekryteringsbehovet något mindre än det var 2019. Företagen uppger samtidigt att de har lättare att hitta personal nu jämfört med 2019, men faktum kvarstår att branschen har en fortsatt hög efterfrågan på kompetens och nyrekryteringar. I en studie som Real Competence gjort minskade antalet rekryteringar i branschen kraftigt under pandemins första sex månader men är nu åter tillbaka på samma nivå som före pandemin.

Läs hela krönikan här!

Dela inlägget!

LinkedInFacebook
08–545 265 60 | info@realcompetence.se | Real Competence Svenska AB, Kungsgatan 35, 111 56 Stockholm